Ultimele subiecte
» Concursul de fizică și chimie "Impuls perpetuum" 2018 (faza județeană)
Lun Mai 21, 2018 5:12 pm Scris de Admin

» Concursul de fizică ''Edison" 2018
Lun Apr 23, 2018 4:56 pm Scris de Admin

» Despre Facultatea de geologie și geofizică
Vin Apr 20, 2018 4:42 pm Scris de Admin

» Concursul "Florin Vasilescu" 2018
Joi Apr 19, 2018 5:51 pm Scris de Admin

» Admitere Poli Bucuresti
Mar Apr 17, 2018 5:58 pm Scris de Admin

» Olimpiada națională de fizică 2018
Lun Mar 26, 2018 7:12 pm Scris de Admin

»  Simularea examenului de admitere - ACS, UPB
Lun Mar 05, 2018 5:33 pm Scris de Admin

» Simularea examenului de admitere UMF "Carol Davila"-Facultatea de Medicina
Lun Feb 26, 2018 6:46 pm Scris de Admin

» Olimpiada județeană de fizică 2018
Lun Feb 19, 2018 12:53 am Scris de Admin

Vremea in CalarasiHarti Google
Aveti mai jos o harta a cerului din Bucuresti (la momentul incarcarii acestei pagini):

current night sky over Bucharest
Sky map by AstroViewer®
Get the HTML code for this sky map
Fazele Lunii


Olimpiada de fizica 2010/2011

In jos

Olimpiada de fizica 2010/2011

Mesaj  Admin la data de Lun Sept 20, 2010 10:08 pmI.1. Etapele olimpiadei de fizică
I.1.1. etapa locală/ pe sector almunicipiului București
I.1.1.a. Inspectorul de specialitate și consiliul consultativ aldisciplinei decid, prin consultare cu școlile, modul de organizare șidesfășurare a acestei etape, până la data de 01.12.2009 .
I.1.2. Etapa județeană/ municipiul București.
I.1.2.a. Etapa județeană se va desfășura pe data de 16 ianuarie 2010.

I.1.1.a. Subiectele de concurs sunt unice, fiind elaborate deM.E.C.I. Subiectele redactate în limba română vor fi transmise fiecărui județîn dimineața zilei de concurs.
I.1.1.b. Baremele de evaluare și corectare vor fi transmise în cursulaceleiași zile și vor fi afișate la locul de concurs, imediat după terminareaprobei.
I.1.1.c. Pentru elevii care au solicitat subiecte traduse în limbileminorităților, traducerea se va face în dimineața zilei în care are loc probascrisă, de către o comisie formată din profesori de fizică ce nu au elevi înconcurs, a cărei componență este avizată de inspectorul școlar general.

I.1.1. Etapa națională
I.1.1.a. Etapa națională se va desfășura în vacanța intersemestrială,în perioada 31 ianuarie – 6 februarie 2010.
I.1.1.b. Subiectele și baremele pentru etapa națională a olimpiadeide fizică se redactează de către un grup de lucru format din membri ai Comisieicentrale a olimpiadei desemnați de inspectorul general de specialitate dinM.E.C.T.S.. Grupul de lucru își vadesfășura activitatea cu trei zile înaintea probelor de concurs, împreună cusecretariatul Comisiei centrale a olimpiadei.


I. Structura probelor deconcurs și evaluarea:
I.1. Delimitarea materiei pentru fiecare etapă a olimpiadei de fizică,precum și pentru celelalte concursuri din sistemul competițional la fizică esteprezentat în anexa 1.
I.2. La fiecare etapă a Olimpiadei de fizică structura probei deconcurs este următoarea:
I.2.1. La etapa locală/pe sector șietapa județeană/pe municipiul București, probă teoretică cuprinde 3probleme. Pentru fiecare problemă se acordă 10 puncte, din care un punct seacordă din oficiu. Se recomandă ca o problemă, cel puțin, să abordeze temelegate de prelucrarea datelor experimentale.
I.2.2. La etapa națională a Olimpiadeide fizicăse vor susține două probe obligatorii:
I.2.2.a. Proba teoretică, constând din 3 probleme. Răspunsurile /rezolvările pentru fiecare problemă vor fi redactate pe foi tipizate separate,semnate și secretizate individual. Pentru fiecare problemă se acordă maxim 10puncte, din care un punct se acordă din oficiu.
I.2.2.b. Proba experimentală, finalizată printr-o lucrare scrisă.Punctajul maxim pentru proba experimentală este de 20 de puncte din care 2puncte din oficiu.
I.2.3. Detalierea punctajelor se va face prin baremul de evaluareși notare ce va fi afișat, la fiecare probă după terminarea timpului de lucruacordat acesteia.
I.2.4. Ierarhizarea elevilor se va face, pe clase, în ordineadescrescătoare a sumei punctajelor obținute de elev la cele două probe. Neprezentarea elevului la oricaredin cele două probe atrage eliminarea elevului din competiție.
I.2.5. La toate etapeleolimpiadei de fizică, evaluarea va fi realizată, la fiecare clasă, desubcomisii constituite din profesori defizică. Pentru asigurarea uniformității evaluării, se recomandă ca, la fiecareclasă, fiecare problemă să fie evaluată de aceiași doi profesori.
I.2.5.a. La toate etapele olimpiadei de fizică pot participa laevaluare numai profesorii care îndeplinesc următoarele condiții:
· Nu au copii proprii sau rude de până la gradul 2 în concurs;
· Nu au pregătit, la clasă sau în centrele de excelență, elevila clasa la care au fost desemnați să evalueze.
În legătură cu îndeplinireacelor două criterii de mai sus, profesorii evaluatori vor da o declarație peproprie răspundere.
· Au dat dovadă de profesionalism la edițiile anterioare aleolimpiadei de fizică


Anexa 2


Procedură

de transmiterea datelor elevilor participanți la etapele naționale ale olimpiadelor șiconcursurilor școlare care includ disciplina fizică și astronomie

1. Prezentaprocedură descrie modul de transmitere a datelor elevilor ce fac parte dinechipele județului/Municipiului București pentru următoarele concursuri: Olimpiada Naționalăde Fizică(ONF), Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică (ONAA),Concursul Național de matematică și fizică „Vrânceanu Procopiu”, Concursul Național deFizică „Evrika”, Concursul de fizică și chimie „Impuls Perpetuum”.
2. Procedura este destinată culegerii șitransmiterii eficiente către M.E.C.I. a informațiilor, învederea întocmirii bazei de date a Olimpiadelor și Concursurilor Naționalemenționate.
3. Termene de transmitere a datelor:
a. Pentru competițiile la care se organizează etapă județeană - ONF, ONAA,Concursul „Impuls Perpetuum”, datele vor fi transmise până cel târziu vinereaurmătoare desfășurării etapei județene.
b. Pentru celelalte concursuri – datele vor fitransmise cu cel puțin două săptămâni înainte de data începerii competiției
4. Structura datelor solicitate și modul detransmitere
a. Datelesolicitate vor fi transmise atât prin fax cât și prin e-mail.
i. Transmitereprin Fax:
- Se vor transmite prin fax dateleconform modelului 1.
- Adresa va fi transmisă pe fax laurmătoarele numere:
M.E.C.T.S.w :021-313.55.47
031-817.05.04
- InspectoratulȘcolar al Județului organizator
ii. Transmitereadatelor în format electronic
- Se vor transmite în format electronicdatele conform modelului 2
- Datele vor fi înscrise într-un fișier Excel,al cărui template va fi transmis prin e-mail inspectorilor de specialitate.
- Adresele la care va fi transmis fișierul:
sorin.trocaru@gmail.com
dorin_bunau@yahoo.com
b. Numele vorfi completate cu diacritice
5. Inspectorul de fizică răspunde decorectitudinea datelor transmise
Model 1
adresa de transmitere prin fax a datelor

Nr.crt.

Nume și prenume

Clasa

Școala

Localitatea

Profesor (la clasa)

Profesor (la cerc)

Limba în care solicită susținerea probelor

1
2
3Inspectoratul Școlar al Județului …../Inspectoratul Școlar al Municipiului București.
Tabel nominal cu elevii participanți la[numele concursului] 2010Elevii vor fi însoțiți de [Nume profesor însoțitor], de la [Unitateașcolară], telefon mobil [nr telefon mobil profesor însoțitor]
Echipa va sosi în Constanța data de[data],ora[ora]cu trenul nr.[nr.] /autobuz (nume companie)/ microbuz

Inspector Școlar General Inspectorșcolar de specialitate
Nume Nume
Semnătură Semnătură


Model 2
transmiterea prin poștă electronică a datelor

Nr. crt.

Numele elevului

Clasa

Școala

Localitate

Județ

limba de susținere a probelor

C.N.P.

adresă

telefon

e-mail

Anul când va absolvi clasa a XII-a/a XIII-a

Profesorul care a pregătit elevul - la clasa

Profesorul care a pregătit elevul - la cerc

Unitatea școlara a prof pregătitor daca este alta decât cea a elevului

Profesorul însoțitor

Unitatea școlara a prof însoțitor
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 365
Varsta : 60
Data de inscriere : 20/11/2007

Vezi profilul utilizatorului http://fizica.forumotion.com

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum