La Multi Ani!

            Fie ca anul acesta să vă umple sufletul de bucurie, iubire, încredere, speranță în mai bine. Să aveți un an 2012 extraordinar de bun.

 

            Vă transmit informații referitoare la olimpiada de fizică și astronomie din 2012.

            Olimpiada Națională de Fizică și cea de Astronomie și Astrofizică vor avea loc în aceeași perioadă 1 – 5 aprilie, în județul Ilfov.

Pentru olimpiadele menționate, succesiunea probelor  va fi următoarea:

2 aprilie - proba experimentală fizică și proba de observație simulată Astronomie

3 aprilie – proba teoretică fizică

4 aprilie – proba teoretică Astronomie

5 aprilie – baraj Astronomie

6 aprilie – baraj Fizică

În felul acesta, elevii care, cu siguranță, se vor fi calificat și la Astronomie și Astrofizică și la Fizică vor putea participa la ambele competiții.

Olimpiada Județeană de Fizică va avea loc în data de 4 februarie

La această etapă se va face selecția pentru:

-       Concursul Evrika  ce se va desfășura în perioada 16 – 18 martie la Călimănești. Se vor califica elevii din clasele VII – XII. Primii doi elevi clasificați la clasa a X-a la Evrika vor participa la EUSO 2012. La Evrika probele vor fi  2 ore experiment + 2 ore teorie

-       ONF – clasele a VI –a – a XII –a. Elevii de clasa a VI –a vor avea la națională „toate drepturile, adică vor avea probă experimentală și teoretică.

 

 

 

 

LIMITELE MATERIEI PENTRU OLIMPIADA DE FIZICĂ ȘI CONCURSURILE NAȚIONALE

Nr.crt.

 

Etapa

 

clasa

Materie suplimentară*

 

Materie din clasa anul curent

06_1

 

Locală

VI

 

 

I. Mărimi fizice

1. Clasificare. Ordonare. Proprietăți.

1.1. Proprietăți, stare, fenomen

1.2. Comparare, clasificare, ordonare

1.3. Mărimi fizice; măsurare

2. Determinarea valorii unei mărimi fizice

2.1. Determinarea lungimii

2.1.1. Instrumente pentru măsurarea

lungimii

2.1.2. Înregistrarea datelor în tabel

2.1.3. Valoare medie

2.1.4. Eroare de determinare

2.1.5. Rezultatul determinării

2.2. Determinarea ariei

2.3. Determinarea volumului

2.4. Determinarea duratei

06_2

județ, municipiul București

4 februarie 2012

VI

 

II. Fenomene mecanice

1. Mișcare. Repaus

1.1. Corp. Mobil

1.2. Sistem de referință. Mișcare și repaus

1.3. Traiectorie

1.4. Distanța parcursă. Durata mișcării.

Viteza medie. Unități de măsură

1.5. Mișcarea rectilinie uniformă și

*mișcarea rectilinie variată

1.6. Legea de mișcare. * Reprezentare

grafică

1.7. Valori ale vitezei - exemple din natură

și din practi

06_3

Evrika 2012

16 – 18 martie 2012

VI

Materia etapei precedente

1.6. Legea de mișcare. * Reprezentare

grafică

1.7. Valori ale vitezei - exemple din natură

și din practică

06_4

Etapa naționala

1-8 aprilie 2012

 

VI

Materia etapei precedente

1.6. Legea de mișcare. * Reprezentare

grafică

1.7. Valori ale vitezei - exemple din natură și din practică

07_1

 

județ, municipiul București

4 februarie 2012

VII

 

Materia anilor precedenți

I. Forța

1. Efectul static și efectul dinamic al forței

1.1. Interacțiunea. Efectele interacțiunii mecanice a corpurilor

1.2. Forța. Unitate de măsură. Măsurarea forței

1.3. Forța - mărime vectorială; mărimi scalare, mărimi vectoriale

1.4. Exemple de forțe

1.4.1. Greutatea corpurilor. Deosebirea dintre masă și greutate

1.4.2. Dependența dintre deformare și forța deformatoare; reprezentare grafică. Forța elastică.

1.5. Compunerea forțelor

2. Principiul acțiunii și reacțiunii

3. Aplicații: interacțiuni de contact – forța de apăsare normală, forța de frecare, tensiunea în fir, presiunea

II. Echilibrul mecanic al corpurilor

1. Echilibrul de translație

2. *Momentul forței

3. *Echilibrul de rotație

4. *Centrul de greutate

07_2

 

Evrika 2012

16 – 18 martie 2012

VII

 

Materia anilor precedenți

II. 5. Mecanisme simple: planul înclinat, pârghia, scripetele- inclusiv

07_3

Etapa naționala

1-8 aprilie 2012

VII

 

Materia anilor precedenți

III. Lucrul mecanic și energia mecanică

Lucrul mecanic

Puterea mecanica

Randamentul

Energia cinetică

Energia potențială

Conservarea energiei mecanice

Echilibrul mecanic și energia potențială

 

08_1

județ, municipiul București

4 februarie 2012

VIII

 

Materia anilor precedenți

I. Fenomene termice

1. Căldura

1.1. Agitația termică

1.2. Căldura - conducția, convecția, ra­diația

2. Schimbarea stării de agregare

2.1. Topirea/solidificarea

2.2. Vaporizarea/condensarea

2.3. *Călduri latente

II. Mecanica fluidelor

1. Presiunea. Presiunea în fluide. (presiunea atmosferică, hidrostatică)

2. Principiul fundamental al hidrosta­ticii

3. Legea lui Pascal. Aplicații

4. Legea lui Arhimede. Aplicații

08_2

Evrika 2012

16 – 18 martie 2012

VIII

 

Materia anilor precedenți

III. Curentul electric

1. Circuite electrice

1.1. Tensiunea electrică. Intensitatea cu­rentului electric

1.2. Tensiunea electromotoare

1.3. Rezistență electrică

1.4 Legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit

1.5 Legea lui Ohm pentru întregul circuit

08_3

Etapa naționala

1-8 aprilie 2012

VII

 

Materia anilor precedenți

1.6. Legile lui Kirchhoff - legea I, *legea a II -a

1.7. *Gruparea rezistoarelor

2. Energia și puterea electrică

3. Efectele curentului electric

3.1. Efectul termic. Legea lui Joule

3.2.*Efectul chimic al curentului electric. Electroliza

3.3. Efectul magnetic al curentului electric. Aplicații

4. Inducția electromagnetică. Aplicații

09_1

județ, municipiul București

4 februarie 2012

IX

Materia anilor precedenți

Cap1.Optica geometrica

09_2

Evrika 2012

16 – 18 martie 2012

IX

Materia anilor precedenți

Cap 2.Principii și legi în mecanica newtoniană

Pana la

2.6 Legile frecării la alunecare inclusiv .

09_3

Etapa naționala

1-8 aprilie 2012

IX

Materia anilor precedenți

2.7 legea atracției universale,  inclusiv Conținuturi  facultative - INCLUSIV

1. Cinematica punctului material

1.1. Mișcarea rectilinie uniforma

1.2. Mișcarea rectilinie uniform variata

1.3. Mișcarea circulara uniforma

10_1

județ, municipiul București

4 februarie 2012

X

Materia anilor precedenți

1.ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

1.1 Noțiuni termodinamice de bază

1.2 Calorimetrie

1.3 Principiul I al termodinamicii

1.4 Aplicarea principiului I al termodinamicii la transformările gazului ideal - inclusiv

10_2

Evrika 2012

16 – 18 martie 2012

X

Materia anilor precedenți

1.5 Transformări de stare de agregare

 1.6 Motoare termice

*1.7 Principiul al II-lea al termodinamicii  inclusiv

10_3

Etapa naționala

1-8 aprilie 2012

X

Materia anilor precedenți

2. PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

2.1 Curentul electric

2.2 Legea lui Ohm

2.3 Legile lui Kirchhoff

2.4 Gruparea rezistoarelor și generatoarelor electrice

2.5 Energia și puterea electrică

2.6 Efectele curentului electric. Aplicații - inclusiv

11_1

județ, municipiul București

4 februarie 2012

XI

Materia anilor precedenți

1.     Oscilații și unde mecanice

1.1.   Oscilatorul mecanic

1.1.1.      Fenomene periodice. Procese oscilatorii în natură și în tehnică

1.1.2.      Mărimi caracteristice mișcării oscilatorii

1.1.3.       Oscilații mecanice amortizate

1.1.4.      Modelul „oscilator armonic” 1.1.   Compunerea oscilațiilor paralele. (*) Compunerea oscilațiilor perpendiculare

1.2.   Oscilatori mecanici cuplați

1.2.1. Oscilații mecanice întreținute. Oscilații mecanice forțate

1.2.2. Rezonanța

1.2.        Consecințe și aplicații

1.2.1. Oscilații mecanice întreținute. Oscilații mecanice forțate INCLUSIV

11_2

Evrika 2012

16 – 18 martie 2012

XI

Materia anilor precedenți

Rezonanța

1.2.2.Consecințe și aplicații

2.1  Unde mecanice

2.1.1. Propagarea unei perturbații într-un mediu elastic. Transferul de energie

2.1.2. Modelul „undă plană”. Periodicitatea spațială și temporală

2.1.3. Reflexia și refracția undelor mecanice

2.1.4. Unde seismice

2.1.5. Interferența undelor mecanice. Unde staționare

2.1.6. Acustica

Ultrasunete și infrasunete. Aplicații în medicină, industrie, tehnică militară

11_3

Etapa naționala

1-8 aprilie 2012

XI

Materia anilor precedenți

2.     Oscilații și unde electromagnetice

2.1.   Oscilații electromagnetice libere. Circuitul oscilant

12_1

județ, municipiul București

4 februarie 2012

XII

Materia anilor precedenți

3.     Teoria relativității restrânse

3.1.   Bazele teoriei relativității restrânse

3.1.1. Relativitatea clasică

3.1.2. Experimentul Michelson

3.2.      Postulatele teoriei relativității restrânse. Transformările Lorentz. Consecințe

4.     Elemente  de fizică cuantică

4.1.   Efectul fotoelectric extern

4.1.1. Legile efectului fotoelectric extern

4.1.2. Ipoteza lui Planck. Ipoteza lui Einstein. Ecuația lui Einstein

4.1.3. Interpretarea legilor efectului fotoelectric extern

12_2

Evrika 2012

16 – 18 martie 2012

XII

Materia anilor precedenți

4.2.   Ipoteza de Broglie. Difracția electronilor.

4.3.   Aplicații dualismul undă-corpuscul

12_3

Etapa naționala

1-8 aprilie 2012

XII

Materia anilor precedenți

4.            Fizică Atomică

5.1.   Spectre

5.2.   Experimentul Rutherford. Modelul planetar al atomului

Experimentul Franck-Hertz-  Inclusiv